user_mobilelogo

Oρθοτομούντες το Λόγο...

 preacherΔιαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, όστις μέλλει να κρίνη ζώντας και νεκρούς εν τη επιφανεία αυτού και τη βασιλεία αυτού, κήρυξον τον λόγον, επίμενε εγκαίρως ακαίρως, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, μετά πάσης μακροθυμίας και διδαχής. Διότι θέλει ελθεί καιρός ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιαίνουσαν διδασκαλίαν, αλλά θέλουσιν επισωρεύσει εις εαυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοήν, και από μεν της αληθείας θέλουσιν αποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσιν εκτραπή. (Προς Τιμόθεον Β' Επιστολή 04:01-04) 

Κανείς άγιος, πρώην αμαρτωλός, ο οποίος μετανόησε, αφιερώθηκε στον Κύριο και υπηρέτησε την εκκλησία με αυταπάρνηση, δε μετατρέπεται σε σωτήρα, ούτε μπορεί να αντικαταστήσει τον Ιησού Χριστό που είναι ο Μόνος Σωτήρας και Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπου

.

 Οι άγιοι πραγματικά αφιέρωσαν τον εαυτό τους στον Ιησού Χριστό και Τον υπηρέτησαν κηρύττοντας τον ʼγιο Λόγο Του και φέρνοντας πολλές ψυχές στην επίγνωση της αλήθειας. Δε γεννήθηκαν από κάποια παρθένο, όπως ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ούτε ήσαν αναμάρτητοι από την αρχή της ζωής τους. Αντιθέτως γεννήθηκαν αμαρτωλοί όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά πίστεψαν στο Σωτήρα Ιησού Χριστό και ακολούθησαν το Ευαγγέλιο με αυταπάρνηση.
Ο μεγαλύτερος απόστολος των εθνών όλων των αιώνων και όλων των εποχών, ο Παύλος, γράφει προς τον Τιμόθεο. «Και ευχαριστώ τον ενδυναμώσαντά με Ιησού Χριστό τον Κύριον ημών, ότι ενέκρινε πιστόν και έταξεν εις την διακονίαν εμέ, τον πρότερον όντα βλάσφημον και διώκτην και υβριστήν. Ηλεήθην όμως διότι αγνοών έπραξα εν απιστία». Α’ Τιμοθέου α:12

 Ο απόστολος Παύλος ουδέποτε ταύτισε τον εαυτό του με σωτήρα ή λυτρωτή. Αντιθέτως γράφει στους Κορινθίους: «Διότι εάν θελήσω να καυχηθώ, δεν θέλω είσθαι άφρων, επειδή αλήθειαν θέλω ειπεί. Συστέλλομαι όμως μη στοχασθή τις εις εμέ ανώτερον τι αφ’ ότι με βλέπει ή ακούει τι εξ’ εμού». Β’ Κορινθίους ιβ:6
Αυτό που ο απόστολος Παύλος προσπάθησε με τόση επιμέλεια να αποφύγει, να τον θεωρήσουν ανώτερο από ότι είναι, δυστυχώς μερικοί πλάνησαν τους ανθρώπους συστήνοντας τους και διαφημίζοντας πιστούς και άγιους ανθρώπους σαν μοναδικούς βοηθούς και σωτήρες στο πρόβλημά τους.
 Ο απόστολος Πέτρος σε μια ομιλία του, είπε: «Και δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου η σωτηρία. Διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν». Πράξεις δ:12  Ο ίδιος δεν δέχθηκε προσκύνηση από τον Κορνήλιο (Πράξεις ι:25-26), όπως και ο άγγελος δε δέχθηκε προσκύνηση από τον Ιωάννη (Αποκάλυψη κβ:8-9). Οι άγιοι κήρυτταν το Λόγο του Θεού σ’ όλο τον κόσμο είχαν πολλά χαρίσματα, ιαμάτων, θαυμάτων και αποκαλύψεως. Σήμερα όλοι βρίσκονται στον ουρανό και περιμένουν τη βασιλεία του Χριστού να ιδρυθεί και να βασιλέψουν μαζί Του αιώνια.
 Η διαφήμιση ενός προσώπου ως σωτήρα και λυτρωτή είναι αντίθετη προς το Λόγο του Θεού ο οποίος ρητά δηλώνει ότι, «…εις Θεός εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός». Α’ Τιμοθέου β:5 . Στις έσχατες ημέρες, άνθρωποι ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες θα παρουσιασθούν και θα διακηρύξουν ότι είναι μεσσίες, σωτήρες, θεοί. Διαβάζουμε κάθε μέρα για ανθρώπους τέτοιους οι οποίοι δεν παρουσιάζουν και κάτι το ιδιαίτερο. Είναι άνθρωποι με υπερηφάνεια, αλαζονεία και μεγάλη δίψα να δοξασθούν.
 Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός όταν ρωτήθηκε από τους μαθητές Του «πότε θέλουσι γίνει ταύτα και τι το σημείο της παρουσίας Σου και της συντελείας του αιώνος;» (Ματθαίος κδ:3), απάντησε: «Βλέπετε μη σας πλανήση τις. Διότι πολλοί θέλουσι έλθει επί τω ονόματί μου, λέγοντες, Εγώ είμαι ο Χριστός και πολλούς θέλουσι πλανήσει». Ματθαίος κδ:4-5
Κανείς δεν μπορεί ποτέ να πλανηθεί όταν πιστεύει αποκλειστικά και μόνο στον Ιησού Χριστό.
Όταν ο Θωμάς ρώτησε τον Κύριο ποια είναι η οδός που οδηγεί στον ουρανό, ο Κύριος του απάντησε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Ιωάννης ιδ:6
Όταν ο κάθε άνθρωπος θέλει να βρει την οδό για τον ουρανό, δεν πρόκειται να πλανηθεί εφ’ όσον θυμάται και πιστεύει σ’ ένα όνομα, Ιησούς Χριστός.

Mάθετε για εμάς

Πολλές εκκλησίες υπάρχουν στις μέρες μας. Ποια κατέχει την αλήθεια; Γιατί χριστιανισμός; Γιατί να πιστέψω στο Λόγο Του Θεού; Τι σχέδιο έχει γι' εμένα; Αν έχετε απορίες σας προσκαλούμε να διαβάσετε παρακάτω...

alithini

H αληθινή Εκκλησία

Ποια θρησκεία σώζει;

View more
sxediotheou

Tο σχέδιο του Θεού

Το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο

View more

Eπικοινωνήστε μαζί μας

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Νίκαιας, Αδραμυττίου 53, Νίκαια Αττικής, Ελλάδα.

210 4915393 & 210 4922371